Utbildningar

Pilates Complete Education erbjuder moderna pilates-tränarutbildningar med ett nytänkande undervisningssätt och en dynamisk vidareutveckling av den klassiska pilatesmetoden.

Våra utbildningar varvar praktiska och teoretiska delar och innehåller grundläggande pilatesteknik, en tydlig förklaringsmodell med omfattande rörelsebank och pedagogiska redskap så att du kan undervisa varierande och glädjefylld pilates som är tillgänglig för alla.

Aktuella utbildningar

PCE Grund

En modern pilates-tränarutbildning med grundläggande pilates-teknik.

Se utbildningen

PCE Grund – Review Workshop

Workshop för utbildade och certifierade PCE-tränare.

Se utbildningen

Utbildningsupplägg och moduler

Pilates Complete Educations utbildningar består av fem delar: Teknik, Rörelsebank, Programupplägg, Kommunikation och Entreprenörskap, med tillhörande moduler. De olika utbildningarna inkluderar vissa eller flera delar av olika moduler beroende på kursinnehåll, inriktning och fokus.

Alla utbildningar inkluderar fysiska träffar, instuderingsmaterial samt utbildningsmaterial online.

Utbildningens 5 delar
1

Teknik

Följande moduler ingår för att du ska få förståelse och grundläggande kunskaper i pilateshistorik och begrepp inom anatomi och pilatesteknik.

Historik

Denna modul inkluderar föreläsningar och instuderingsmaterial som ger dig kunskaper i Pilateshistoria och Joseph Pilates grundfilosofi och träningsteknik Contrology. Utöver detta diskuteras pilatesmetodens utveckling och dagens olika inriktningar.

Anatomi

Denna modul inkluderar föreläsningar, instuderingsmaterial samt litteratur i anatomi, biomekanik och fysiologi och ger dig grundkunskaper inom dessa områden.

Grundprinciper

Denna modul inkluderar instuderingsmaterial i de klassiska och moderna grundprinciper som ligger till bas för pilatesmetoden. Principerna ger dig djupgående förståelse för att kunna förmedla träningstekniken utifrån ett holistiskt perspektiv.

Kroppspositioner

Denna modul inkluderar teoretisk och praktisk undervisning i grundläggande kroppspositioner som är utgångspunkt för PCE’s rörelsebank. Du lär dig även att modifiera positionerna utifrån olika kroppstyper och behov.

2

Rörelsebank

Följande moduler ingår i PCE´s rörelsekartotek. Du utbildas i grundläggande övningar, sammanlänkande serier och längre flöden samt får kunskaper i hur du undervisar utbildningsmaterialet och alternerar det med olika redskap, intensitet och fokus.

Övningar

Denna modul inkluderar instuderingsmaterial samt praktisk undervisning i grundläggande pilatesövningar. Du lär dig förstå, behärska och undervisa pilatesövningar med utgångspunkt från de olika kroppspositionerna.

Serier

Denna modul inkluderar instuderingsmaterial samt praktisk undervisning i kortare sekvenser av sammanlänkade övningar. Du lär dig hur du bygger serier och hur du instruerar dessa.

Flöden

Denna modul inkluderar instuderingsmaterial samt praktisk undervisning av längre flöden. Du lär dig kombinera olika serier till funktionella flöden och hur du instruerar dessa.

Variationer

Denna modul inkluderar uppvärmning, nedvarvning, andning och mental träning samt hur du modifierar och varierar flöden utifrån rörelsekartoteket. Du får verktyg för hur du alternerar utbildningsmaterialet med olika redskap, intensitet och fokus.

3

Programupplägg

Följande moduler inriktar sig på specialutformade pilatesprogram framtagna för olika individer, grupper och ändamål. Genom dessa programupplägg lär du dig att skapa mångsidiga klasser och träningsupplägg. Du får också kunskaper i hur du designar och planerar kreativa aktiviteter och event.

Grupp

Denna modul inkluderar ett flertal klassupplägg för grupper med olika inriktningar som ex. lugna och balanserande klasser till mer intensiva och styrkebaserade upplägg. Du får riktlinjer för hur du skapar preciserade program för utvalda grupper.

Individ

Denna modul inkluderar specialanpassade program för personlig träning samt för individer med specifika behov och mål som ex. senior, atlet, pre- och postnatal. Du får konkreta tips och relevant fakta för att kunna individanpassa träningen.

Event

Denna modul inkluderar vägledning i hur du kreativt skapar aktiviteter med olika teman som ex. kurser, workshops och event. Du förbättrar dina möjligheter att nå ut till en bredare målgrupp genom att kunna erbjuda nytänkande, fördjupande och inspirerande programupplägg.

4

Kommunikation

Följande moduler tar upp effektiva tillvägagångssätt för hur du med tydlig kommunikation kan förmedla pilatestekniken. Du utvecklar din pedagogiska förmåga genom att lära dig ett flertal olika kommunikationssätt som gör din undervisning både motiverande och enkel att förstå. Denna del inkluderar även diskussion kring etik, moral och dina olika ledarroller.

Verbal kommunikation

Denna modul inkluderar verktyg för hur du använder din röst som ett redskap i din undervisning. Att använda en nyanserad röst, ge tydlig cueing och målande bilder bidrar till en fördjupad och detaljrik träningsupplevelse.

Visuell kommunikation

Denna modul inkluderar verktyg för hur du visuellt undervisar positioner och rörelser. Att instruera med kroppen ger ökad förståelse för hur övningarna skall utföras och underlättar inlärningen.

Fysisk kommunikation

Denna modul inkluderar verktyg för hur du undervisar med assistering och palpering. Att guida med hjälp av dina händer, din kropp och props kan antingen ge support eller utmaning och också en tydligare känsla för riktning och placering.

Etik & Moral

Denna modul inkluderar verktyg för hur du som tränare, coach och inspiratör bemöter individer och grupper i dina olika ledarroller. Vi diskuterar kundvård, normer och förhållningssätt samt resonerar kring ämnen som feedback och konstruktiv kritik.

5

Entreprenörskap

Följande moduler inriktar sig på entreprenörskap och ger dig redskap för hur du utvecklar ditt företagande. Du får coachning i hur du bygger ditt varumärke, konkretiserar koncept samt driver pilatesbusiness. Denna del lyfter även ämnen såsom nätverkande, marknadsföring, sälj och ledarskap.

Koncept

Denna modul inkluderar varumärkesbyggande, strategier för utveckling av idé till färdigt koncept samt marknadsföring och sälj.

Företagande

Denna modul inkluderar övergripande utbildning i hur du driver och arbetar med pilatesbusiness som egenföretagare, teamledare eller studioägare.

Community

Denna modul inkluderar vägledning i hur du bygger nätverk, skapar affärsmöjligheter och får stöd och inspiration för egen utveckling genom samarbeten, communities och partners.