Om Pilates Complete Education

Pilates-träningen besitter en enorm variation som om den bara nyttjas på rätt sätt ger en otroligt både rolig och effektiv träning.

Vi ser att det finns ett glapp på utbildningssidan i marknaden för pilates-tränare. Idag finns det ett fåtal klassiska pilates-utbildningar i Sverige. Det saknas en modern pilates-utbildning där fokus ligger på träningsglädje och variation, och som också tar ett helhetsgrepp på det som behövs för att arbeta som pilates-tränare på heltid. Med PCE ämnar vi fylla det glappet.

Vem är våra utbildingar för?

Pilates Complete Education riktar sig till dig som vill inspirera människor till att må bättre med pilates-träning, och passar dig som vill få en grundutbildning i pilates och arbeta som tränare. Du har ett starkt träningsintresse eller arbetar som lärare, instruktör eller coach inom träning och hälsa, och vill ta din undervisning och ditt instruktörskap till nästa nivå.

Pilates Complete Education passar dig som:

  • Vill undervisa pilates i form av klasser, kurser, PT och workshops.
  • Redan undervisar pilates och söker påbyggnadsutbildning för mer variation och glädje.
  • Har en klassisk pilates-utbildning och söker en modern approach med nytänkande pedagogik och upplägg.
  • Arbetar som gruppträningsinstruktör, PT, yogalärare, terapeut eller coach, och vill få ytterligare en teknik att använda i ditt arbete.
  • Tränat pilates länge och vill fördjupa din egna kunskap för egen del.

Bakgrund

Efter att ha undervisat och arbetat med pilates i över 20 år har vi samlat på oss mycket erfarenhet och kunskap kring vad som fungerar i träningsbranschen när det kommer till pilates. Vi har haft förmånen att driva upp en verksamhet där vi under åren provat oss fram för att se vad kunderna vill ha och vad som fungerar, men också sett vad som saknas och gör att pilates-träningen inte når ut ordentligt.

Vår idé

Pilates-världen behöver ta ett kliv vidare i utvecklingen och tekniken moderniseras och varieras. Pilates Complete Education kommer att erbjuda just detta adderat med glädje. Idag vet vi att träningsglädje och inspiration är otroligt viktigt för att träningen skall bli av för de flesta människor. Pilates-träningen besitter en enorm variation som om den bara nyttjas på rätt sätt ger en otroligt både rolig och effektiv träning. 

Nytänkande upplägg

Utöver detta är kommunikation och programupplägg två viktiga nyckelkomponenter i PCE:s utbildningsupplägg. Genom vår förklaringsmodell ges verktyg för att kunna undervisa variationsrika och anpassade pilates-upplägg på flera olika sätt med exempelvis visuell, verbal och fysisk cueing. Detta ger pilates-tränaren en stadig och kreativ plattform att stå på för att kunna utveckla sin undervisningsstil och förmedla pilates-träning på ett kvalitativt, effektivt och enkelt sätt.

Vi ser fram emot att utbilda nytänkande pilates-tränare som kan hjälpa fler människor till ett friskare liv genom pilates.