PCE Grund VT 22

  • Course level: Beginner

Hej, välkommen till Pilates Complete Education och utbildningen PCE Grund.

Här tar du dig steg för steg igenom utbildningens teoretiska delar, videos och instuderingsfrågor. Utbildningen innehåller moduler och lektioner som ligger i kronologisk ordning för att du enkelt ska hitta och få en överblick över utbildningsstrukturen. Du kommer gradvis att få tillgång till olika moduler och lektioner under utbildningens gång.

Modulernas tillhörande instuderingsfrågor hjälper dig att befästa dina kunskaper och effektivisera din inlärningsprocess. Lektionerna är tillgängliga under hela utbildningens gång. Du kan alltid gå tillbaka och repetera så många gånger du vill.

Examinering

När du tagit dig igenom hela utbildningen inklusive de praktiska delarna, och tagit dig igenom alla instuderingsfrågor, är det dags för examineringen. Examineringen innefattar ett teoretiskt provtillfälle i form av examinationsfrågor, samt praktisk trainee-undervisning.

Efter godkänd examination blir du certifierad PCE-tränare.

Topics for this course

Historik TEKNIK

Anatomi TEKNIK

Pilatesprinciper TEKNIK

Kroppspositioner TEKNIK

Övningar RÖRELSEBANKEN

Komplement RÖRELSEBANKEN

Visuell kommunikation KOMMUNIKATION

Verbal kommunikation KOMMUNIKATION

Fysisk kommunikation KOMMUNIKATION

Serier RÖRELSEBANKEN

Flöden RÖRELSEBANKEN

Grupper PROGRAMUPPLÄGG

Koncept ENTREPRENÖRSKAP

Community ENTREPRENÖRSKAP

Komplement RÖRELSEBANKEN

Etik & moral KOMMUNIKATION

Examinering

Avslut